Skip to main content

Oversigt over ydelser

Supervision

 • Konsulent- og besidderopgaver

  I Familieliv er vi begge uddannede socialrådgivere med en psykoterapeutisk baggrund. Vi har tilsammen mere end 30 års erfaring indenfor børn- og unge området og hermed også med anbringelser. Derfor kan vi tilbyde et professionelt samarbejde med både forældre og kommunen med henblik på at skabe størst mulig overensstemmelse mellem alle parters ønsker og behov.

  Vi har en bred faglig viden om de rettigheder forældre til anbragte børn har, samt stor erfaring med konfliktmægling og håndtering af de svære følelser der er forbundet med at have et barn anbragt udenfor hjemmet, hvad enten der er tale om en frivillig anbringelse eller en tvangsmæssig foranstaltning.

  Konkret tilbyder vi som §54 støtteperson;

  At deltage i møder med anbringende myndighed, anbringelsessted m.m.
  At gennemgå dokumenter, afgørelser m.m. for at opnå bedre forståelse af indholdet.
  At tale om og gennemgå forløbet samt de svære følelser der er forbundet med anbringelsen.
  At bidrage til et positivt samvær.
  At være en uvildig støtteperson der fagligt støtter, guider og vejleder hele vejen gennem anbringelsesforløbet.

Er du i tvivl?

Kontakt os

Vi vægter højt, at ethvert forløb tager udgangspunkt i den enkelte families behov, hvorfor vi altid tilrettelægger indsatsen i direkte samarbejde med jer.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig. 

Læs mere om vores værdier

Familielivs værdigrundlag

I Familieliv har vi mange års erfaring på børn og unge området. Det være sig både i kommunalt og privat regi.

Da vi startede op med Familieliv havde vi et ønske om at være autentiske i vores møde med familierne og give den enkelte en oplevelse af at føle sig respekteret og anerkendt. Vi har nogle stærke værdier, der har sit afsæt i, at vi tænker at alle har krav på at blive set på med værdighed. Det er vigtigt for os, at vi ser det hele menneske, som værende en del af en sammenhæng og dermed har øje for, at der er mange flere facetter end det vi lige umiddelbart får øje på.
Det er nogle værdier der gør sig gældende uanset om vi arbejder med at rådgive eller arbejder terapeutisk. I den narrative terapi er vi optaget af responsen. Vi gør alle det vi kan, men det er med forskellige forudsætninger vi gør det. Derfor er intentionen bag den enkeltes handlinger afgørende og betydningsfuld i et behandlingsarbejde.

Familielivet kan indimellem være udfordrende og krævende, særligt, fordi vi ofte har andre forpligtelser i hverdagen, der tager på kræfterne. Familier små som store, sammenbragte, samlevende eller adskilte, kan alle være udfordret, og kan have brug for en håndsrækning, støtte eller en massiv indsats.

Men familielivet rummer også en mulighed for forbundethed, en fælles historie og en dynamik og et samspil, der giver gode muligheder for at de enkelte familiemedlemmer kan stå stærke sammen, da de er en del af en enhed.


Familieliv

Vi er begge uddannet socialrådgivere og har arbejdet mange år indenfor børn og unge området både i kommunalt og privat regi.

Vi har et godt kendskab til hinanden og har arbejdet fagligt sammen i mange år. Det er en fordel når vi sammen skal tilbyde en indsats i forhold til de enkelte familier, da vi  supplerer hinanden og har samme menneskesyn