Skip to main content

Oversigt over ydelser

Socialrådgivning

 • Socialrådgivning

  Har du en børnesag i kommunen, som gør dig utryg? Måske har du behov for en privat socialrådgiver der kan støtte og guide dig og din familie gennem forløbet?

  Det er svært for de fleste mennesker, når de pludselig står med en børnesag i kommunen. Det kan være vanskeligt at tale med andre mennesker om det, også selvom det er netop det de har mest behov for.

  Familieliv tilbyder at drøfte din sag med dig og evt. bistå dig ved møder i kommunen. Vi er naturligvis underlagt tavshedspligt og du kan være sikker på vores fortrolighed.

  Vi har mere end 30 års erfaring med børne- og unge området, og kan derfor hjælpe med en second opinion af din sag, gennemgang af sagsakter, deltagelse som bisidder eller parts repræsentant, udarbejdelse af klager til diverse instanser eller simpelthen moralsk opbakning og støtte igennem dit sagsforløb.

  Vores erfaring dækker over stort set alle sags gange i kommunerne og vi kan derfor yde professionel rådgivning i forhold til mange problemstillinger:

  • Er du uenig i den Børne faglige undersøgelse (§50)
  • Mangler der handleplan eller forældre handleplan?
  • Mangler du en §54 støttesperson – vi stiller os gerne til rådighed.
  • Er du usikker på dine rettigheder?
  • Ønsker du hjemgivelse af dit barn?
  • Har du behov for en bisidder der kan støtte dig i de konkrete samtaler eller møder med kommunen?

  Vi ved, at det kan være smertefuldt, at gennemgå et forløb med sin familie i kommunen, men vi er gerne med til at sikre, at i som forældre føler jer hørt og inddraget.

  Du kan trygt ringe til Familieliv, evt. anonymt til en start, hvis du ønsker sparring inden du beslutter dig for at benytte dig af vores ekspertise i din sag.

Er du i tvivl?

Kontakt os

Vi bestræber os på at tage udgangspunkt i den enkeltes behov når vi tilrettelægger indsatsen

Har du en børnesag i kommunen og har du brug for sparring eller støtte, så ring gerne, så vi helt uforpligtende kan drøfte om vi kan være dig behjælpelig

Læs mere om vores værdier

Familielivs værdigrundlag

I Familieliv har vi mange års erfaring på børn og unge området. Det være sig både i kommunalt og privat regi.

Da vi startede op med Familieliv havde vi et ønske om at være autentiske i vores møde med familierne og give den enkelte en oplevelse af at føle sig respekteret og anerkendt. Vi har nogle stærke værdier, der har sit afsæt i, at vi tænker at alle har krav på at blive set på med værdighed. Det er vigtigt for os, at vi ser det hele menneske, som værende en del af en sammenhæng og dermed har øje for, at der er mange flere facetter end det vi lige umiddelbart får øje på.
Det er nogle værdier der gør sig gældende uanset om vi arbejder med at rådgive eller arbejder terapeutisk. I den narrative terapi er vi optaget af responsen. Vi gør alle det vi kan, men det er med forskellige forudsætninger vi gør det. Derfor er intentionen bag den enkeltes handlinger afgørende og betydningsfuld i et behandlingsarbejde.

Familielivet kan indimellem være udfordrende og krævende, særligt, fordi vi ofte har andre forpligtelser i hverdagen, der tager på kræfterne. Familier små som store, sammenbragte, samlevende eller adskilte, kan alle være udfordret, og kan have brug for en håndsrækning, støtte eller en massiv indsats.

Men familielivet rummer også en mulighed for forbundethed, en fælles historie og en dynamik og et samspil, der giver gode muligheder for at de enkelte familiemedlemmer kan stå stærke sammen, da de er en del af en enhed.


Familieliv

Vi er begge uddannet socialrådgivere og har arbejdet mange år indenfor børn og unge området både i kommunalt og privat regi.
Vi har et godt kendskab til hinanden og har arbejdet fagligt sammen i mange år. Det er en fordel når vi sammen skal tilbyde en indsats i forhold til de enkelte familier, da vi supplerer hinanden og har samme menneskesyn.