Skip to main content

Familieliv tilbyder

Ydelser til private

Læs mere om Familieliv og hvad vi tilbyder

Ydelser til private

Det er afgørende for os, at vi er autentiske og at de mennesker vi arbejder med oplever at være i trygge hænder. Det er vigtigt fordi tryghed skaber mulighed for udvikling. 

I Familieliv har vi mange års erfaring som socialrådgivere i børn og unge sager i kommunalt regi og på socialpædagogisk opholdssted for unge. Vi påtager os ikke socialrådgiveropgaver og bisidderopgaver for private borgere, men kan  henvise til en samarbejdspartner efter behov.  

Vi påtager os gerne;

  • Familiebehandling til jer som familie.

  • Individuel terapi, til dig, dit barn, din teenager eller partner.

  • Par samtaler til styrkelse af dit parforhold eller jeres forældreskab 

  • Spædbarnsterapi / tidlig traumeterapi til dit barn, i samarbejde med jer som forældre, som tager udgangspunkt i barnets livshistorie. (Vi er under uddannelse og får supervision af undervisere til konkrete forløb)

  • Angstgruppe forløb til dit barn eller unge er under etablering. Kontakt os gerne og få dit barn skrevet op på en venteliste til et forløb i nærmeste fremtid.

  • Støttepersonsopgaver jf. SL. §54 støtte, hvis dit barn er anbragt. Familielivs fokus vil her være, at støtte dig som forældre i at  få etableret et konstruktivt samarbejde med dit barns socialrådgiver, da vi tror på, at det er det som skaber udvikling for dig og dit barn på længere sigt.


Læs mere om narrativ terapi

Familielivs terapeutiske tilgang

Vi er i ”Familieliv”uddannet socialrådgivere men er ligeledes uddannet i systemisk narrativ terapi. Ordet narrativ betyder fortælling. Vi har alle fortællinger med os, om hvem vi er, som er blevet formet af den måde vi er blevet mødt på af vores nærmeste relationer, de forventninger der har været til os og den måde vi er blevet set på af vores omgivelser. Det har præget vores selvopfattelse og konklusioner om vores egen identitet og dermed også vores opfattelse af, hvad der er muligt for os.

I den narrative terapi betragter vi den enkelte som ekspert i eget liv og møder den enkelte fordomsfrit og med respekt, da vi alle har oplevet noget forskelligt og har forskellige værdier og intentioner som har en betydning for vores handlinger.

I den narrative terapi er den enkeltes identitet, værdier og drømme for livet, der først udforskes. Fokus er at hjælpe vedkommende til at til at blive mere bevidst om egne værdier, da det vil gøre dem bedre i stand til at tackle problemer i livet og dermed få flere nuancerede fortællinger om sig selv.

I den narrative terapi gør vi meget ud af at adskille problemet fra det enkelte individ ved hjælp af et eksternaliserende sprogbrug, da negative historier om os selv kan være med til, at vi opfatter os selv som værende et problem. Når det lykkedes at adskille personen og problemet, opstår muligheden for at øjne egne færdigheder og værdier i relation til vanskelighederne, hvilket giver os nye handlemuligheder.

Narrativ terapi er en nænsom metode til bl.a. at arbejde med;

Lavt selvværd

Stress

Angst

Depression

Skilsmisse

Sorg

Traumer

Eksistentielle kriser

Målgruppen for terapien

Vi henvender os til private, medarbejdere i den private og offentlige sektor, men også de sårbare børn, unge og familier som via det offentlige bliver visiteret til behandling. Terapien har det formål, at du udvikler dig og får det bedre med dig selv, hvilket gør dig i stand til at skabe mening, og giver dig nye handlemuligheder i forhold til dig selv og dine nære relationer


Få en tid hos os med det samme

Har du  brug for hjælp, kan du kontakte os med det samme og få en tid inden for de næste dage. Vi stræber efter ikke at have ventetider, så du hurtigst muligt kan få den hjælp du har brug for.