Skip to main content

Oversigt over ydelser

Supervision af plejefamilier

  • Supervision af plejefamilier

    individuelt og i grupper

    Familieliv har stor erfaring med at supervisere. Vi har udover vores familieterapeutiske uddannelse en 1 årig supervisoruddannelse.

    (Tekst under udarbejdelse)

Er du i tvivl?

Kontakt os

Vi bestræber os på hele tiden at udvikle tilbud, der matcher den enkelte kommunes behov.

Er du socialrådgiver eller leder på børn og unge området er du velkommen til at rette henvendelse helt uforpligtende.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Supervision generelt

(Tekst under udarbejdelse)

Etablering af børne og ungegrupper med angstproblematikker

Familieliv er pt. optaget af at arbejde med at få etableret nogle gruppeforløb med børn og unge der får besøg af angst eller drilletanker. 

Har du et barn eller teenager der får besøg af angsten er det muligt at blive skrevet op til et gruppeforløb i nærmeste fremtid. Du /I er velkommen til at rette henvendelse. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Læs mere om vores værdier

Familielivs værdigrundlag

I Familieliv har vi mange års erfaring på børn og unge området. Det være sig både i kommunalt og privat regi.

Da vi startede op med Familieliv havde vi et ønske om at være autentiske og give den enkelte mulighed for at føle sig respekteret og anerkendt. Vi har nogle stærke værdier, der har sit afsæt i, at vi gerne vil se det hele menneske, se det enkelte menneske som en del af sammenhænge og at vi alle har krav på at blive set på med værdighed.

Det er nogle værdier der gør sig gældende uanset om vi arbejder med at rådgive eller arbejder terapeutisk. I den narrative terapi er vi optaget af responsen. Vi gør alle det vi kan, men det er med forskellige forudsætninger vi gør det. Derfor er intentionen bag den enkeltes handlinger afgørende og betydningsfuld i et behandlingsarbejde.

Familielivet kan indimellem være udfordrende og krævende, særligt, fordi vi ofte har andre forpligtelser i hverdagen, der tager på kræfterne. Familier små som store, sammenbragte, samlevende eller adskilte, kan alle være udfordret, og kan have brug for en håndsrækning, støtte eller en massiv indsats.

Men familielivet rummer også en mulighed for forbundethed, en fælles historie og en dynamik og et samspil, der giver gode muligheder for at de enkelte familiemedlemmer kan stå stærke sammen, da de er en del af en enhed.


Familieliv tilrettelægger indsatsen så den tager udgangspunkt i det behov den enkelte har

Vi er begge uddannet socialrådgivere og har arbejdet mange år indenfor børn og ungeområdet både i kommunale forvaltninger samt i privat regi. Vi kender hinanden indgående og supplerer hinanden, således at vi er gode sparringspartnere,