Oversigt over ydelser

Socialrådgivning

 • Socialrådgivning
 • Socialrådgivning

  I Familieliv har vi tilsammen mere end 30 års erfaring som socialrådgivere inden for Børn- og ungeområdet, hvorfor vi kan tilbyde selvstændig og professionel socialrådgivning fra vi træder ind ad døren.

  Vores mangeårige erfaring betyder ligeledes, at vi er i stand til at samarbejde med de eksisterende medarbejdere og kan tilrettelægge vores socialfaglige arbejde, så det er afstemt jeres kommunale serviceniveau.

  Når Familieliv tilbyder vikardækning eller socialrådgivning i forhold til enkeltstående opgaver tilrettelægges forløbet individuelt og med udgangspunkt i netop jeres ønsker.

  Af eksempler på opgaver kan nævnes;

  • Generel sagsbehandling inden for børn- og ungeområde – pasning af sagsstamme.
  • Oprydning med henblik på at opnå lovmedholdelighed i sager.
  • Råd og vejledning til familier, børn og unge.
  • Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50 samt handleplaner.
  • Iværksættelse af relevante indsatser jf. SEL §52 samt økonomisk beregning og opfølgning heraf.
  • Færdiggørelse af sager der skal forelægges Børn- og Unge Udvalget.
  • Koordinerende opgaver for familien i forhold til samarbejdspartnere.
  • Erfaring i forhold til arbejdet med ”Sverigesmodellen”.
Er du i tvivl?

Kontakt os

Vi bestræber os på hele tiden at udvikle tilbud, der matcher den enkelte kommunes behov.

Er du socialrådgiver eller leder på børn og unge området er du velkommen til at rette henvendelse helt uforpligtende.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig. 

Læs mere om vores værdier

Familielivs værdigrundlag

I Familieliv har vi mange års erfaring på børn og unge området. Det være sig både i kommunalt og privat regi.

Da vi startede op med Familieliv havde vi et ønske om at være autentiske i vores møde med familierne og give den enkelte en oplevelse af at føle sig respekteret og anerkendt. Vi har nogle stærke værdier, der har sit afsæt i, at vi tænker at alle har krav på at blive set på med værdighed. Det er vigtigt for os, at vi ser det hele menneske, som værende en del af en sammenhæng og dermed har øje for, at der er mange flere facetter end det vi lige umiddelbart får øje på. 

Det er nogle værdier der gør sig gældende uanset om vi arbejder med at rådgive eller arbejder terapeutisk. I den narrative terapi er vi optaget af responsen. Vi gør alle det vi kan, men det er med forskellige forudsætninger vi gør det. Derfor er intentionen bag den enkeltes handlinger afgørende og betydningsfuld i et behandlingsarbejde.

Familielivet kan indimellem være udfordrende og krævende, særligt, fordi vi ofte har andre forpligtelser i hverdagen, der tager på kræfterne. Familier små som store, sammenbragte, samlevende eller adskilte, kan alle være udfordret, og kan have brug for en håndsrækning, støtte eller en massiv indsats.

Men familielivet rummer også en mulighed for forbundethed, en fælles historie og en dynamik og et samspil, der giver gode muligheder for at de enkelte familiemedlemmer kan stå stærke sammen, da de er en del af en enhed.


Familieliv

Vi er begge uddannet socialrådgivere og har arbejdet mange år indenfor børn og unge området både i kommunalt og privat regi.

Vi har et godt kendskab til hinanden og har arbejdet fagligt sammen i mange år. Det er en fordel når vi sammen skal tilbyde en indsats i forhold til de enkelte familier, da vi  supplerer hinanden og har samme menneskesyn. 

Info om Hanne

Info om Natascha

Familieliv er

Vi er et fagligt velfunderet team - Vi er uddannet socialrådgivere og familieterapeuter. Vi går helhjertet ind i vores arbejde med børn, unge og deres familier.