Skip to main content

Familieliv tilbyder

Konsulentydelser til kommuner

Læs mere om Familieliv og hvad vi tilbyder

Ydelser til det kommunale

Det er afgørende for os, at vi er autentiske og at de mennesker vi arbejder med oplever at være i trygge hænder. Det er vigtigt fordi tryghed skaber mulighed for udvikling. 

Vi tilbyder professionel konsulentbistand til kommuner på børn og unge området.

Vi er uddannede socialrådgivere med mange års erfaring på området og tilbyder bistand til børn og familieafdelingerne, både på det administrative område og i behandlings arbejdet.

Vi har begge en familieterapeutisk uddannelse og har stor erfaring med at tilbyde familiebehandling, støttet og overvåget samvær, afklaringsopgaver og observationer ift. forældre og barn mv.

Er du socialrådgiver i en børn og familie afdeling eller har et ledelses ansvar på området er du velkommen til at rette henvendelse.


Læs mere om narrativ terapi

Den terapeutiske tilgang hos Familieliv

Vi er i ”Familieliv” socialrådgivere men er ligeledes uddannet i systemisk narrativ terapi. Ordet narrativ betyder fortælling. Vi har alle fortællinger med os, om hvem vi er, som er blevet formet af den måde vi er blevet mødt på af vores nærmeste relationer, de forventninger der har været til os og den måde vi er blevet set på af vores omgivelser. Det har præget vores selvopfattelse og konklusioner om vores egen identitet og dermed også vores opfattelse af, hvad der er muligt for os.

I den narrative terapi betragter vi den enkelte som ekspert i eget liv og møder den enkelte fordomsfrit og med respekt, da vi alle har oplevet noget forskelligt og har forskellige værdier og intentioner som har en betydning for vores handlinger.

I den narrative terapi er den enkeltes identitet, værdier og drømme for livet, der først udforskes. Fokus er at hjælpe vedkommende til at til at blive mere bevidst om egne værdier, da det vil gøre dem bedre i stand til at tackle problemer i livet og dermed få flere nuancerede fortællinger om sig selv.

I den narrative terapi gør vi meget ud af at adskille problemet fra det enkelte individ ved hjælp af et eksternaliserende sprogbrug, da negative historier om os selv kan være med til, at vi opfatter os selv som værende et problem. Når det lykkedes at adskille personen og problemet, opstår muligheden for at øjne egne færdigheder og værdier i relation til vanskelighederne, hvilket giver os nye handlemuligheder.

Narrativ terapi er en nænsom metode til bl.a. at arbejde med;

Lavt selvværd

Stress

Angst

Depression

Skilsmisse

Sorg

Traumer

Eksistentielle kriser

Målgruppen for terapien

Vi henvender os til private, medarbejdere i den private og offentlige sektor, men også de sårbare børn, unge og familier som via det offentlige bliver visiteret til behandling. Terapien har det formål, at du udvikler dig og får det bedre med dig selv, hvilket gør dig i stand til at skabe mening, og giver dig nye handlemuligheder i forhold til dig selv og dine nære relationer


Få en aftale med os med det samme

Har I som kommune brug for konsulentbistand, kan I kontakte os med det samme og få en aftale  inden for de næste dage. Vi stræber efter ikke at have ventetider, så vores samarbejdspartnere hurtigst muligt kan få den hjælp de har brug for.

Har I som kommune brug for akut konsulentbistand, kan I kontakte os med det samme og få en aftale  inden for de næste dage. Vi stræber efter ikke at have ventetider, så vores samarbejdspartnere hurtigst muligt kan få den hjælp de har brug for.